GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které poskytujete

Každý člen zaregistrovaný na akci Sport Company Learning Hockey a nebo International Hockey Development (dále nazývaného také IHD nebo SCLH) poskytuje v rámci žádosti o členství (a v jeho průběhu) osobní údaje. Pokud se jedná o nezletilého člena, poskytuje jeho jakož i své osobní údaje jeho zákonný zástupce. Údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů, ať už v tištěné nebo v elektronické podobě.

Osobní údaje členů, které členové nebo jejich zákonní zástupci poskytují jsou:

 • * Jméno a Příjmení
 •  * Datum narození
 • Rodné číslo
 • Adresa
 • Telefonní číslo / čísla (u nezletilých nepovinné)
 • Email (y) (u nezletilých nepovinné)

Osobní údaje zákonných zástupců nezletilých členů, které tito poskytují jsou:

 • Jméno a Příjmení
 • Datum narození
 • Vztah k zastoupenému nezletilému členovi
 • Telefonní číslo / čísla
 • Email (y)

Osobní údaje označené (*) jsou zveřejňovány a dostupné ve veřejných rejstřících členů spolku. Všechny ostatní osobní údaje jsou uchovávány výhradně v interních registrech spolku, pro vlastní potřebu, nejsou sdíleny s třetími osobami ani žádným způsobem zveřejňovány.

Obrazové a zvukové záznamy

Sport Company Learning Hockey a (dále nazývaná „SCLH“) shromažďuje a vytváří sama, nebo prostřednictvím smluvních partnerů obrazové a zvukové záznamy svých nezletilých a dospělých členů a jejich hlasu během (ale ne výhradně) akcí organizovaných SCLH.

Obrazové a zvukové záznamy členů (nezletilých i dospělých) jakož i jejich zákonných zástupců nebo jiného doprovodu účastnícího se akcích pořádaných SCLH mohou být editovány, kopírovány, vystavovány, publikovány nebo distribuovány bez kontroly, či schválení konečného produktu, který obsahuje jejich podobu, nebo zvukový záznam jejich hlasu, členy nebo jejich zákonnými zástupci a bez časového omezení. Členové nebo jejich zákonní zástupci nemají právo na licenční poplatky nebo jiné náhrady související se shromážděnými záznamy nebo konečnými produkty.

Vystavené, zveřejněny nebo jinak distribuovány konečné produkty respektují všechny běžné aplikovatelné zákony, jako jsou zákony (ale nejen) omezující obtěžování, práva na duševní vlastnictví třetích stran atd.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

S pomocí cookies si řada našich stránek pamatuje:

– vaše zobrazovací preference, například nastavení kontrastu barev nebo velikost písma,
– zda jste souhlasili s využíváním cookies na daných stránkách,
– Na naše stránky také často zařazujeme videosoubory, o nichž za pomoci cookies sbíráme údaje (odkud jste se na stránku s videozáznamem dostali, která videa jste přehráli atp).

Soubory cookies ukládáme i pro analytické účely.

Povolit tento typ cookies není pro fungování internetových stránek nezbytně nutné, jejich prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat , může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají.

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, přičemž struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat).  Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org.  Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.